7o Critical Mass Ride

Δικαίωμά μας!!

Αυτή τη Κυριακή, ελάτε όλοι...με τα ποδήλατα σας στη κεντρική πλατεία. Ετοιμαστείτε για μία μαζική ποδηλατοβόλτα στη πόλη μας! Το 7ο CRITICAL MASS θα έχει ως θεματική τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πεζού και του ποδηλάτη.
Να μη λείψει κανείς...

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010 4:00 μ.μ.

Εκτός από απαιτήσεις, ο ποδηλάτης έχει και υποχρεώσεις.

Πως πρέπει να κυκλοφορώ:
•Να οδηγώ πάντοτε στη δεξιά μεριά του δρόμου.
•Να μην ανεβαίνω στα πεζοδρόμια.
•Να σέβομαι τις διαβάσεις των πεζών.
•Να φοράω κράνος...
•Να μη παρκάρω το ποδήλατό μου σε ακατάλληλο σημείο.
•Να έχω οπωσδήποτε δύο φώτα(μπροστά λευκό ή κίτρινο και πίσω κόκκινο ανακλαστικό).

Όταν θέλω να στρίψω στο δρόμο:

•Προσέχω μήπως στη γωνία βαδίζουν πεζοί.
•Δίνω προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και τα παιδιά.
•Δεν στρίβω ποτέ με μεγάλη ταχύτητα.
•Υψώνω το χέρι μου, για να ειδοποιήσω τους άλλους οδηγούς για τη κατεύθυνση που θα ακολουθήσω.Τι πρέπει να σκεφτώ, όταν δω ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο:
•Μήπως ξαφνικά ανοίξουν οι πόρτες;
•Μήπως στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου ξεπροβάλλει κάποιος πεζός που δεν τον βλέπω;
•Μήμως το αυτοκίνητο είναι σε διαδικασία να ξεκινήσει και δε με είδε;

Eυρωπαϊκός Χάρτης των δικαιωμάτων του πεζού

Ι. Ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε ένα υγιές περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους μέσα σε κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική του υγεία.

II. Ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε αστικά κέντρα ή χωριά οργανωμένα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του αυτοκινήτου, τα οποία να διαθέτουν υποδομή προσιτή στους πεζούς και στους ποδηλάτες.

IIΙ. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται μία πόλη που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής τους και όχι χώρο επιδείνωσης της κατάστασης αδυναμίας τους.

IV. Τα μειονεκτούντα άτομα δικαιούνται ειδικών μέτρων τα οποία θα τους εγγυώνται την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινητικότητας μέσω προσαρμογής του δημόσιου χώρου, τεχνικών συστημάτων κυκλοφορίας και δημοσίων μέσων μεταφοράς (διαχωριστικές γραμμές, προειδοποιητικές ενδείξεις, ακουστική σήμανση, πρόσβαση με ευκολία σε λεωφορεία, τράμ και τραίνα),

V. Ο πεζός δικαιούται να έχει στην αποκλειστική του χρήση εκτεταμένες αστικές ζώνες, οι οποίες δεν θα αποτελούν απλώς "νησίδες πεζώv" αλλά θα εντάσσονται αρμονικά στη γενική συγκρότηση της πόλης, διασυνδεόντας σύντομες, λογικές και ασφαλείς διαδρομές.

VI. Συγκεκριμένα, ο πεζός έχει δικαίωμα:
α) στην τήρηση των προδιαγραφών που αφορούν τις εκπομπές θορύβου και χημικών ουσιών από τα αυτοκίνητα
β) στη δημιουργία πνευμόνων πράσινου, μέσω της δενδροφύτευσης αστικών περιοχών,
γ) στον καθορισμό και στη τήρηση ορίων ταχύτητας, ώστε να υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις για την κυκλοφορία των πεζών και των ποδηλατών,
δ) στην απαγόρευση των διαφημίσεων που αποσπούν τη προσοχή των οδηγών ή προβάλλουν την επικίνδυνη και αντικανονική χρήση του αυτοκινήτου,
ε) σε αποτελεσματικά συστήματα σήμανσης που να εξυπηρετούν και όσους στερούνται όρασης ή ακοής,
στ) σε ειδικά μέτρα που θα επιτρέπουν τη στάση, την πρόσβαση και τη διάβαση οδών και πεζοδρομίων,
ζ) σε εκπαίδευση οδηγών αυτοκινήτων που θα αποβλέπει σε προσαρμοσμένη οδική συμπεριφορά ως προς τους πεζούς και όσους κυκλοφορούν με μικρή ταχύτητα.

VII. Ο πεζός έχει δικαίωμα για απόλυτη και πλήρη ελευθερία μετακίνησης, η οποία είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων μεταφοράς. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα:
α) σε φιλικό για το περιβάλλον πλήρες δίκτυο δημοσίων μεταφορικών μέσων κατάλληλο για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών, μειονεκτούντων ή μη,
β) σε διευκολύνσεις για τα ποδήλατα που θα καλύπτουν ολόκληρη την πόλη,
γ) στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κατά τέτοιο τρόπο που δεν παρεμποδίζουν την κινητικότητα των πεζών και θα τους επιτρέπουν να επωφελούνται από τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα.

VIII. Κάθε κράτος πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των πεζών ως προς τα δικαιώματά τους καθώς και ως προς τις εναλλακτικές δυνατότητες κυκλοφορίας που είναι φιλικές τόσο για τα άτομα όσο και για το περιβάλλον, μέσω των καταλληλότερων διαύλων και ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης

2o street fastival, Kalamata

Mετά τo 7o Critical Mass Ride
θα πορευτούμε στη λαϊκή αγορά
για να στηρίξουμε το κέντρο νέων
που διοργανώνει το 2ο street festival!

Συνάντηση ποδηλατών Καλαμάτας με Π. Νίκα.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Έπειτα από πολλούς μήνες χωρίς ανταπόκριση, ο δήμαρχος Καλαμάτας μας κάλεσε στο γραφείο του να ακούσει τις προτάσεις μας. Το γεγονός ότι δεν είχε απαντήσει ποτέ στα προηγούμενα αιτήματα μας, ενώ ομιλούσε περί αυτών χωρίς να μας αναφέρει πουθενά, μας έκανε να είμαστε αρκετά προβληματισμένοι απέναντι του. Αυτή τη φορά όμως, φαίνεται πως μας άκουσε. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας και εν μέσω διεξοδικής συζήτησης αναφερθήκαμε στα θέματα: νέος ποδηλατόδρομος, πίστες skatepark και mountain bike και στη διαχείριση των απορριμάτων.
Ο κ. Νίκας:
-Δέχτηκε ότι στο ποδηλατόδρομο πρέπει να γίνονται επεκτάσεις κάθε χρόνο, είτε με προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης είτε με χρήματα του δήμου και εθνικούς πόρους.
-Μας δήλωσε ότι αν του πάμε εμείς ένα σχέδιο πίστας με προδιαγραφές ποιότητας θα το φτιάξει με δημοτικούς πόρους.
-Κατέστη σαφές πως η διαχείριση των απορριμμάτων στη πόλη μας είναι μια ευθύνη με πέντε σκαλοπάτια: πολίτες, Δήμος, Περιφέρεια, Κράτος, Ευρωπαϊκή ένωση.
-Μας επισήμανε ότι βάση του νόμου 3463: Ο δήμος έχει την ευθύνη της διαχείρισης των σκουπιδιών και η περιφέρεια έχει την ευθύνη του σχεδιασμού για το πώς θα κινηθεί ο δήμος. Παρόλα αυτά, ο δήμος έχει βρεί ένα νέο οικόπεδο όπου θα τοποθετηθούν οι μπαλοποιητες και θα το μισθώσει με δημοτικούς πόρους. Όσο η πολιτεία αδιαφορεί για το πρόβλημα Οι «χαμένοι» της υπόθεσης μοιραία είναι οι κάτοικοι της Καλαμάτας.
-Αναφέρθηκε στη ΜΟΛΑΚ και μας δήλωσε ότι ''Δε θα τη πετάξουμε''
-Μας ζήτησε να συμμετέχουμε σε μια επιτροπή υποστήριξης του ποδηλατόδρομου, που θα γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Παρόλο που αυτό μας το είχε ξαναζητήσει πριν από πέντε μήνες, η επιτροπή δεν είχε σχηματιστεί. Οπότε, είναι θέμα χρόνου, να δούμε κατά πόσο αυτή τη φορά το εννοεί.
Τέλος, εμείς ζητήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με το καλύτερο δυνατό ενεργειακό όφελος και ζητήσαμε να εφαρμοστεί πιλοτικά η συνοικιακή κομποστοποίηση σε πάρκα και χώρους πρασίνου της πόλης. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε με το δήμο για να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας.

KALAMATA-JUNK FLASH MOB(photos-concept: mirto fifa)

ΚΟΡΜΙΑ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΜΙΑ ΑΜΟΡΦΗ ΑΧΡΗΣΤΗ ΜΑΖΑ..........
ΑΥΤΟ ΔΕΙΞΑΜΕ , ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΑΥΤΟ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΣΚΟΠΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΣΚΟΠΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΤΑΓΜΕΝΗ.....
....Εστω και για 3 λεπτά άλλαξαμε την παραγματικότητα αυτής της πόλης...
Διαβάστε περισσότερα

FLASHMOB ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΜΑΞΙΛΑΡΟΠΟΛΕΜΟΣ

Με στήριξη και ενεργή συμμετοχή από τους «Ποδηλάτες Καλαμάτας»

Σάββατο 16 Ιανουαρίου. Ψιλοβρέχει. Μετά απο έναν έντονο καυγά, αρχίζουν από όλες τις μεριές της πλατείας τρέχουν προς το κέντρο, Έλληνες και ξένοι,φοιτητές με μαξιλάρια. Ξεκινάει ένας μαξιλαροπόλεμος που τραβάει τα βλέμματα των περαστικών. Χρωματιστά μαξιλάρια και κραυγές ενθουσιασμού κυριεύουν το κέντρο της Αθήνας! Για 3 περίπου λεπτά η πλατεία Συντάγματος μοιάζει με ένα τεράστιο κρεβάτι γεμάτο μαξιλάρια. Έπειτα ακούγεται και πάλι ο ίδιος ήχος που τα ξεκίνησε όλα και όλοι φεύγουν σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. «Ας γίνουμε πάλι παιδιά και ας λύσουμε τις διαφορές μας με… μαξιλαροπόλεμο!».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

Ντύθηκαν "σκουπίδια"

Άρθρο του Αντώνη Πετρόγιαννη

O Αμερικανός ιστορικός και θεατρικός συγγραφέας Χάουαρντ Ζιν, ο οποίος πέθανε πρόσφατα, είχε πει κάποτε ότι «αν οι άνθρωποι από καιρό σε καιρό δεν έλεγαν ένα “όχι”, αν δεν αποφάσιζαν να μην υπακούσουν σε νόμους που είχαν πάψει να θεωρούν δίκαιους, η δημοκρατία δε θα ήταν ζωντανή. Η ανυπακοή είναι η προϋπόθεση της δημοκρατίας, όχι η τυφλή υπακοή. Η ανυπακοή είναι η ατμομηχανή της ανθρώπινης προόδου».

Δε γνωρίζουμε αν τα αγόρια και κορίτσια που αποτελούν την ομάδα «Critical Mass» γνωρίζουν το συγγραφέα. Δεν έχει καμιά σημασία. Χθες, όμως, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, έξω από το Δημαρχείο, έκαναν πράξη τα παραπάνω, αμφισβητώντας με το δικό τους δημιουργικό τρόπο τις λύσεις που φαίνεται να δρομολογούνται- έστω και προσωρινά- στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Καλαμάτας. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία μέσω της διαμαρτυρίας τους να ενημερώσουν τον περαστικό κόσμο για το συγκεκριμένο θέμα.
Ντύθηκαν, λοιπόν, οι ίδιοι «σκουπίδια» και θέλησαν να δηλώσουν τη δική τους άποψη, την αντίθεσή τους, στα όσα γίνονται πάνω στο ζήτημα αυτό από τη Δημοτική Αρχή
«Η εξουσία αναλώνεται σε πρόχειρες λύσεις, εφευρίσκει χωματερές και μπαλοποιητές, αδιαφορώντας για τις επιστημονικές λύσεις. Οι μπαλοποιητές δεν εφαρμόζονται σε σύμμεικτα σκουπίδια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης, διαφορετικά δημιουργούν νέες χωματερές, πιο επικίνδυνες.
Ο Δήμος Ελευσίνας βρήκε μόνος του λύση στα σκουπίδια χωρίς τη βοήθεια της Περιφέρειας και του κράτους. Η λύση είναι ολική ανακύκλωση, κομποστοποίηση, εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από σκουπίδια», ανέφεραν, μεταξύ άλλων, στο φυλλάδιο που μοίρασαν στους περαστικούς και έδωσαν στο δήμαρχο Καλαμάτας Παν. Νίκα, ο οποίος τους υποδέχτηκε στο γραφείο του με ένα αμήχανο χαμόγελο.

Πηγή: εφημερίδα Θάρρος

JUNK FLASH MOB ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΔΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ……Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΙ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΠΟΙΗΤΕΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ...
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΜΟΡΦΗ ΜΑΖΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ…..
ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ.
(foto: Mirto fifa)

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ FLASH MOB ΔΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ CRITICAL MASS ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...

Ημερομηνία:
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010
Ώρα:
12:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.
Τοποθεσία:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ!! (ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


Τρόπος να δράσεις δημόσια και εικαστικά , καταρρίπτωντας όλα τα εξουσιαστικά δεδομένα μιας κλισέ performance!!!!

Τα βιντεο του Ρεμυ είναι ουσιαστικά μια νέα μορφή δημόσιας δράσης και τέχνης, απίστευτα καλοστημένα, δίνοντας πολλαπλές πραγματικότητες στην καθημερινότητά μας.....(και με μηδέν κόστος...) Mια ευκαιρία να ξαναδούμε την καθημερινότητά μας.....να ξαναβρούμε την έμπνευσή μας μέσα σε αυτήν.....

Flashmob στη Θεσσαλονίκη!

Δείτε μερικά βίντεο…Από την ομάδα sfina.
Περιμένουμε και τις δικές σας ιδέες για να αρχίσουμε να οργανώσουμε Flashmob στη Καλαμάτα… (Κάνε κλικ εδώ για να προτείνεις κάτι στο forum μας)

Για το αδιέξοδο των σκουπιδιών

Κανένας μακροχρόνιος πόλεμος δεν ευνόησε κάποιον. Στην προκειμένη περίπτωση η λύση είναι στην μερική υποχώρηση όλων των αντιμαχόμενων και σε νέες δημιουργικές ιδέες από το εξωτερικό, όπου θα φέρουν
την επανάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων μας.
Πλέον καμία χωματερή δεν μπορεί να λειτουργήσει και πουθενά. Βάση ευρωπαϊκών οδηγιών θεωρούνται παράνομες. Οπότε, είναι μεγάλο λάθος να αναζητείται νέος τόπος για να μεταφερθεί, πόσο μάλλον σε πυρόπληκτη περιοχή ή περιοχή natura. Από την άλλη είναι απαράδεκτο να μετατρέπουμε μία μονάδα λιπασματοποίησης σε χωματερή. Σίγουρα και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο.
Εμείς ως ενεργοί πολίτες μίας πόλης που πνίγεται στα σκουπίδια, προτείνουμε τις παρακάτω λύσεις για να βγούμε από το αδιέξοδο:


1) Να πραγματοποιηθεί μελέτη για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας από τα σκουπίδια. Κάτι τέτοιο γίνεται σε πολλές πόλης της δυτικής Ευρώπης και αποτελεί τη καλύτερη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

2) Να χρησιμοποιηθεί η ΜΟΛΑΚ, αλλά ΜΟΝΟ για τη παραγωγή λιπάσματος από κομποστοποιητές όπου θα τοποθετήσει ο Δήμος στα πάρκα και σε χώρους πρασίνου της πόλης. Αυτή η διαδικασία δεν παράγει δυσοσμίες, ούτε λυματολάσπη. Μάλιστα, πολλοί Καλαματιανοί κάνουν ήδη κομποστοποίηση στα σπίτια τους. Το λίπασμα που παράγεται θα είναι απόλυτα βιολογικό και ο Δήμος θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί οικονομικά. Έτσι, θα μπορεί να δίνει για ανταμοιβή ένα μικρό ποσό, που θα λειτουργεί ως κίνητρο, σε όσους συμβάλουν στη διαδικασία. Οι κάτοικοι του Ασπροχώματος, θα έπρεπε να αναδείξουν το γεγονός ότι διαθέτον μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες στην Ευρώπη και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος.

3) Να χρησιμοποιηθούν οι μπαλοποιητές, αλλά μόνο στα αδρανή απορρίμματα. Ποτέ στα σύμμεικτα σκουπίδια. Έτσι, αν τηρηθεί αυστηρά αυτός ο περιορισμός, δεν θα αναγκαστούμε να πληρώνουμε εμείς τα πρόστιμα από τους λάθους χειρισμούς του πρώην περιφερειάρχη.

4) Να διευρυνθεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλο το νομό. Όσο τα σκουπίδια που έρχονται από άλλους δήμους του νομού είναι σύμμεικτα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανένα από τα παραπάνω.
5) Οι κάτοικοι του Ταϋγέτου, μόνο αν υιοθετηθούν τα παραπάνω να υπομείνουν το άνοιγμα της χωματερής μαραθόλακα για το μεταβατικό διάστημα που θα χρειαστεί. Μάλιστα ο δήμος για να τους πείσει θα ήταν έξυπνο να ορίσει μία ομάδα από αυτούς όπου θα ελέγχουν την εξέλιξη του παραπάνω σχεδίου. Βέβαια, σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί καμία πρόοδος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι θα ασκήσουν το κατοχυρωμένο δικαίωμα τους για την επιβολή βαρύτατων προστίμων προς δήμο.

Πραγματικά, αν παρθούν μέτρα προς αυτή τη σωστή κατεύθυνση όλοι θα δείξουν κατανόηση και θα κάνουν μία μικρή υποχώρηση από της θέσεις τους. Ειδάλλως, με τη πόλη μας γεμάτη σκουπίδια, η καταπίεση που βιώνουν οι κάτοικοι της Καλαμάτας κανείς δε ξέρει που και πως θα ξεσπάσει…

Η πολιτική της χωματερής ως ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η διαχείριση των απορριμμάτων επιδέχεται μόνο επιστημονική λύση. Θα έπρεπε να αφορά λιγότερο τους πολιτικούς.

Πως παράγεται ενέργεια από σκουπίδια? Πως μπορεί να λειτουργήσει μία μονάδα λιπασματοποίησης και η μαζική κομποστοποιήση χωρίς να παράγει δυσοσμίες? Πρέπει να τοποθετηθεί χωματερή σε αναδασωτέα περιοχή? Πως συμβαίνει να επικοινωνούν τα υπόγεια ύδατα της Μαραθόλακκας με τις πηγές στο «Πήδημα» απ'όπου υδρεύεται  η Καλαμάτα? Είναι οι μπαλοποιητές ενδεδειγμένη λύση για τη διαχείριση των σύμμεικτων σκουπιδιών?

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να λυθούν μόνο επιστημονικά. Δεν αφορούν την πολιτική και δεν πρέπει να εμπλέκονται πολιτικές σκοπιμότητες στην επίλυση τους. Αν είχαμε συνειδητοποιήσει αυτό το πολύ απλό πράγμα, δεν θα είχε πνιγεί από τα σκουπίδια η Καλαμάτα, δεν θα είχαμε σπαταλήσει εκατομμύρια ευρώ για μπαλοποιητές, δεν θα είχε απαξιωθεί μία από τις πιο σύγχρονες και ακριβότερες μονάδες λιπασματοποίησης στην Ελλάδα και δεν θα κινδύνευε να ρυπανθεί το νερό που πίνουμε από καρκινογόνους παράγοντες.

Ακόμα και τώρα δεν είναι αργά να το συνειδητοποιήσουμε. Η ύπαρξη οποιασδήποτε χωματερής, δεν προσβάλει μόνο την υγεία μας και των παιδιών μας, προσβάλει τη νοημοσύνη μας!
Η επιστήμη έχει τις λύσεις: ανακύκλωση, κομποστοποίηση, λιπασματοποίηση και παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα. Είμαστε ενάντια σε κάθε μεσαιωνική πολιτική της χωματερής.

Ανακύκλωση και παραγωγή ενέργειας το μέλλον των σκουπιδιών

Με κλειστή την χωματερή, λειτουργεί κανονικά μόνο η διαδικασία της ανακύκλωσης! Είναι μια καλή ευκαιρία να τονίσουμε την σημασία:
1) του ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και οργανικά υπολείμματα.
2) της σωστής διαχείρισης των οργανικών υπολειμμάτων (οικιακή κομποστοποίηση, λιπασματοποίηση σε εργοστάσιο).
3) Της παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.

Η παραγωγή ενέργειας και άλλων υλικών από σκουπίδια είναι η καλύτερη λύση για την διαχείριση τους! Δεν μυρίζει, δεν μολύνει και δεν αλλοιώνει το περιβάλλον. Εφαρμόζεται ήδη σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Μια τέτοια μονάδα θα μπορούσε να φτιαχτεί στη Μεσσηνία, με τη συγκατάβαση όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κατοίκων του νομού μας.
Πείτε τη γνώμη σας στο forum μας, στην ενότητα περιβάλλον.

Ανοιχτή συνάντηση στο κέντρο Νέων τη Δευτέρα(8/2/2010) στις 4μμ

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
-Δημιουργία skatepark στη Καλαμάτα
-2ο Street festival
-Εγκαίνια ποδηλατόδρομου
-Επόμενο critical mass με θεματική: Συνύπαρξη πεζού και ποδηλάτη(δικαιώματα/υποχρεώσεις)

Η συνέλευση είναι ανοιχτή. Συνεπώς, μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε επιθυμεί. Όποιος δεν μπορεί να έρθει, αλλά έχει να προτείνει κάποια ιδέα μπορεί να μας τη στείλει στο email μας podilateskalamatas@gmail.com η να τη γράψει στο forum μας στην ενότητα ανοιχτή συνέλευση.

Έκθεση για τους της Μ.Ασιάτες πρόσφυγες της Μεσσηνίας.

Στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας φιλοξενείται έκθεση με θέμα τους πρόσφυγες απο τη Μ. Ασία που εγκαταστάθηκαν στη Μεσσηνία, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στοιχεία από τα γενικά αρχεία του κράτους(Γ.Ε.Κ.) Μεσσηνίας. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε πολλές γειτονιές της Καλαμάτας, όπως Αγ. Τριάδα, Αβραμόγιαννης, Κορδία, Ανάληψη, Νησάκι Αγ. Κωσταντίνος, Πλεύνα και βοήθησαν τα μέγιστα στην ανόρθωση της οικονομίας και του πολιτισμού στον τόπο μας, καθώς ήταν άριστοι τεχνίτες και προοδευτικοί άνθρωποι.

Έχοντας τα στοιχεία αυτά, αναρωτιόμαστε γιατί δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέες οι προσφυγικές κατοικίες. Αντ'αυτού κατεδαφίζονται μία μία για να χτιστούν πολυκατοικίες, διαγράφοντας, έτσι, από την όψη της πόλης μας, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας. Την ιστορία μας την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά, δεν έχουμε που να πάμε....

Ποδηλατικό τσίρκο στη Καλαμάτα!

Η επανάσταση του τσίρκου στη πόλη μας

Ο Fred βαρέθηκε τη κουλτούρα του αυτοκινήτου και άρχισε να γυρίζει το κόσμο με το ποδήλατο χαρίζοντας μοναδικά σόου. Σήμερα, έφερε μία νέα επανάσταση στο τσίρκο, καθώς χρησιμοποιεί τη δύναμη του ανέμου, δίνοντας παραστάσεις πάνω στο πειρατικό ιστιοφόρο του... Ετοιμαστείτε να τον απολαύσετε! Δέχτηκε την πρόσκληση των ποδηλατών Καλαμάτας και μας ειδοποίησε ότι το πειρατικό του σαλπάρει για τη πόλη μας... Σύντομα θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για μάθετε πού θα τον δείτε. Μείνετε συντονισμένοι!

Πανηγύρι Υπαπαντής

Ολοκληρώθηκε, αλλά με εκπλήξεις...


Τη πρώτη μέρα, οι απότομες βροχοπτώσεις, δεν επέτρεψαν τη μαζική θρησκευτική (?) κατανάλωση «παραδοσιακών» προϊόντων του πανηγυριού, μιας και οι πιστοί έκαναν ανάρπαστες τις ομπρέλες των πλανόδιων μικροπωλητών(ναι αυτών που δεν είχαν πληρώσει ενοίκιο στο δήμο). Την προηγούμενη μέρα στο δημαρχείο είχε προηγηθεί μια επεισοδιακή κατάληψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου οι ίδιοι οι μικροπωλητές αποφασίσανε τη μείωση στις τιμές των επί μισθώσει θέσεων για το πανηγύρι! Τελικά όλα επανήλθαν στη κανονικότητα τη δεύτερη μέρα όταν γύρισε επιτέλους η ρόδα του λούνα παρκ!

"Man is an animal that makes bargains''
Adam Smith

Πυρκαγιά σε σκουπιδότοπο με - 8 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στον σκουπιδότοπο Αλεξανδρούπολης το βράδυ της Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία στη περιοχή ήταν -8 βαθμούς κελσίου. Λόγω του ανέμου, ο καπνός μπορούσε να μεταφερθεί στην πόλη και να κάνει αποπνιχτική την ατμόσφαιρα.
Δείτε το Βίντεο:

Το να λειτουργεί χωματερή δίπλα από μια πόλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνο!
-Γιατί νομίζετε ότι δεν θέλουν να πάει ο καπνός προς την πόλη?
-Τι περιέχει άραγε αυτός ο καπνός???
Μήπως είναι γεμάτος από τις καρκινογόνες ουσίες όπως ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΔΙΟΞΙΝΕΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ κτλ...?