Το Διβάρι Beach Bar λειτουργεί ακόμα ανεξέλεγκτα?

Kαταγγελία της Ορνιθολογικής Εταιρείας από το Σεπτέμβρη του 2009

¨Αξιότιμοι κύριοι,

Παρά την καλή πρόθεση και διάθεση συνεργασίας από πλευράς μας είναι προφανές οτι η μορφή λειτουργίας του Αναψυκτηρίου στο Διβάρι ξέφυγε από τα προβλεπόμενα όρια και τις σχετικές προδιαγραφές και περισσότερο ανταποκρινόταν σε λειτουργία μεγάλου Κέντρου Διασκέδασης. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας ενός τέτοιου τύπου Αναψυκτηρίου στην Ά ζώνη προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με το γενικότερο πνεύμα της προστασίας των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, των πουλιών που αποτελούν προστατευτέο αντικείμενο με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία ενώ επιφυλάσσουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στο μοναδικό πληθυσμό Αφρικανικού χαμαιλέοντα στην Ευρώπη. Εφόσον επιθυμείτε τη λειτουργία τέτοιου τύπου Αναψυκτηρίου θα πρέπει να επανεξεταστεί εξ αρχής η χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων και να μετεγκατασταθούν εκτός των ορίων Α ζώνης. Επίσης παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να φροντίσουν για την προστασία της περιοχής και την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών.¨

Εμείς απλά θέλουμε να προσθέσουμε ότι η εν λόγω καντίνα -που είναι εγκατεστημένη στην παραλία του χαμαιλέοντα- πέρασε με διαγωνισμό στα χέρια του δημοτικού συμβούλου Πύλου, Φώτη Καραμπάτσου και 2-3 άλλων συνεργατών του, ένας εκ των οποίων είναι και υπάλληλος της Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. του Κωνσταντακόπουλου
Διαβάστε περισσότερα στο Βlog Χαμαιλέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου