Φωτογραφίες από το Critical Mass
fotos: John Kokorogiannis

1 σχόλιο: